Doel mentoraat

Spreker: Karlijn Andeweg

Beluister de audiotour met oortjes in a.u.b.Steeds meer ouders geven geld uit aan extra bijles voor hun kinderen, om het leren en presteren op school te verbeteren.
Dit zorgt voor een grotere kloof tussen gezinnen.
Hoe hoger opgeleid of rijker de ouders, hoe groter de kans dat leerlingen gebruik maken van schaduwonderwijs.
School’s cool is een reactie hierop.
Onze vrijwilligers, de thuismentoren, bieden ondersteuning aan leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De thuismentor komt voor ongeveer anderhalf jaar één keer per week bij de leerling thuis.

De begeleiding door de thuismentor richt zich onder andere op:

• De schoolse vaardigheden, zoals hulp bij schoolvakken, studiediscipline, leer- en planningsvaardigheden;

• De sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in school;

• De ouderbetrokkenheid, zoals de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de ontwikkeling van hun kind.

We geloven in gelijke kansen voor ieder kind. Onze missie is het helpen van kinderen die baat hebben bij individuele ondersteuning om hun kansen op succes op school en in het leven te vergroten.