';

Voor een redactioneel artikel in stadsblad De Echo interviewden wij mentor Leny en haar pupil Youssra.
Het artikel is gepubliceerd in de Onderwijsbijlage tijdens de Nationale Onderwijsweek 2018.
Wij bedanken mentor Leny en junior ambassadeur Youssra voor hun medewerking aan het interview. Het was erg interessant om met hen te praten over hun mentoraat en hun verhaal op te tekenen. Door deze publicatie hebben zich weer enkele nieuwe mentoren aangemeld om een leerling die op de wachtlijst staat te begeleiden.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
NIEUW: Het Meisjeshuis | Meld je nu alvast aan!Aanmelden
+ +