';
Kennismaken met voorzitter Raad van Toezicht

Peter Taks is onze voorzitter van de Raad van Toezicht; de andere leden zijn Nicole Krabbenborg, Abdoulah Benzidane, Wijnand Looise en Jessi Nabuurs. Peter heeft een curriculum vitae waaruit veel maatschappelijke betrokkenheid blijkt. Zo is hij, naast zijn voorzitterschap bij onze RvT, tevens voorzitter van de Stichting Arbitrage Rechtspraak, van de Stichting Stoelenproject en van de Stichting AmsterdamVerbindt. Wij stellen Peter middels dit interview graag aan jullie voor.

Je bent nu ongeveer een jaar voorzitter van de Raad van Toezicht voor School’s cool Amsterdam. Met welke overwegingen heb je gekozen voor School’s cool?
School’s cool Amsterdam heeft de ambitie om nog veel meer kinderen dan nu te helpen. Ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. School’s cool Amsterdam is in de kern een heel effectieve operationele organisatie, die echt helemaal tot in elke vezel in dienst staat van het kind en de mentor.

Ontwikkelen van potentieel
School ’s cool helpt kinderen die in een lastige situatie zitten om hun potentieel ten volle te benutten. Als dat lukt, is dat natuurlijk fantastisch voor het kind, maar ook voor z’n omgeving en uiteindelijk ook voor Amsterdam. Bovendien leer je als mentor ook veel van het mentorschap.

Fantastische mentoren
Dankzij 300 fantastische mentoren helpen we nu op jaarbasis zo’n 300 kinderen in Amsterdam, Diemen en Zaanstad. Waar ik echt van onder de indruk ben geraakt, is de kwaliteit van de mentoren. Ze nemen echt iets mee, een waanzinnige rijkdom. Veel belangrijker dan geld. Wat ook heel mooi is aan School’s cool, is dat je lokaal je gemeenschap kunt helpen. Mensen die anders langs elkaar leven, leren hun buurtgenoten kennen en dat vergroot wederzijds respect, begrip voor elkaar en vergroot de solidariteit van onze maatschappij.

Maatschappelijke visie
We moeten het met elkaar doen. Wat ik altijd erg prettig heb gevonden is om op mijn eigen vierkante millimeter te kijken wat ik kan doen en waar wat ik doe een beetje impact heeft. Een veel gehoorde kreet is dat de maatschappij ‘van los zand aan elkaar hangt’. Daar ben ik het zo ongelooflijk níet mee eens. Er zijn echt heel veel mensen die zich in willen zetten voor iemand anders. Daarmee helpen zij natuurlijk iemand, maar het is ook hartstikke belangrijk voor je eigen ontwikkeling. Ik heb juist in deze omgevingen echt veel geleerd. Evenveel als ik in mijn zakelijke omgevingen heb geleerd. Neem mentoring. Mentoring is van fundamenteel belang in deze wereld en je ziet ook dat het heel erg aanspreekt, die trend zie je zelfs wereldwijd. Een bekend Afrikaans gezegde is: It takes a village to raise a child. Dat is eigenlijk waar School’s cool een exponent van is.

Je staat dus echt achter de individuele begeleiding van een kind binnen een mentoraat?
Jazeker. Die 1:1-relatie is waar het om draait. Bij veel kinderen komen echt verschillende problemen bij elkaar. Zoals financiële problemen, taalproblemen, moeilijke woonsituaties, noem maar op. En toch is geld dan niet altijd de oplossing. Heel veel kinderen hebben een mentor nodig. Zo’n mentor maakt een wezenlijk verschil. Een mentor kan helpen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is en hoe je keuzes kunt maken, het kan een kind helpen ontwikkelen zijn/haar plaats te vinden in de maatschappij.

Wat is jouw visie op de toekomst van School’s cool Amsterdam?
De meeste kinderen in Amsterdam redden het met hun ouders prima op eigen kracht. En dan zijn er nog kinderen die het met wat extra ondersteuning in groepen (zoals bijvoorbeeld door de Weekend Academie) prima redden. Maar er is ook een groep kinderen die echt die 1:1-ondersteuning nodig heeft. En dat is onze expertise. Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen die die 1:1 mentoring nodig hebben, die ook echt krijgen. Daarvoor moeten we twee dingen blijven doen:

1) We moeten ongelooflijk op de kosten blijven letten
2) Laten zien dat het werk dat we doen effect heeft. Dat het kinderen helpt, in hun schoolcarrière of in hun leven in het algemeen.

Door te groeien wordt de kostprijs natuurlijk lager, want we hebben maar 1 kantoor, of we nou 300 of 500 kinderen helpen. De efficiency wordt groter als je meer kinderen kunt helpen, dan kun je de vaste kosten over meer kinderen verdelen. We moeten blijven innoveren en daarnaast moeten we kijken hoe we zo goed mogelijk de mentoren kunnen faciliteren. Een concreet voorbeeld om deze speerpunten te bewerkstelligen is het mentoraatvolgsysteem.

Het mentoraatvolgsysteem is ook voor onze mentoren nieuw, dus het is best interessant om daar even op in te gaan. Wat zijn de voordelen van dit nieuwe systeem?
Het maakt het matchingsproces veel efficiënter, je kunt veel beter de resultaten meten en daar veel beter op sturen. De medewerkers zijn niet meer bezig met administratieve rompslomp, maar kunnen zich volledig richten op hun kerntaken.

Wat is volgens jou de meerwaarde van een mentoraat, als je het stelt tegenover gezinnen direct financieel steunen? 
Wat mij betreft moet het allebei gebeuren, want zonder geld kom je er natuurlijk ook niet. Soms helpt geld om problemen op te lossen, maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat alleen geld niet de oplossing is. Als je maatschappelijke en integere mensen hebt zoals onze mentoren die individueel kinderen en soms hele gezinnen verder helpen, dat bereik je niet met geld, daar heb je echt die inzet van betrokken medemensen voor nodig, die zich inzet met hart en ziel voor een kind.

Hoe zie jij het werk van School’s cool, geplaatst in het bredere spectrum van vrijwilligersorganisaties die kinderen ondersteunen?
Het is belangrijk dat iedereen er is, alle organisaties zetten zich in voor de samenleving.
We zijn niet elkaars concurrenten, met het gezamenlijke doel, het kind centraal zijn wij juist een waardevolle aanvulling op elkaar. Andere vrijwilligersorganisaties springen in op andere hulpvragen van een kind en dat moeten ze ook echt blijven doen. Wij blijven doen waar wij goed in zijn en dat is maatwerk; mentoring, individuele begeleiding van een leerling door een mentor.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is sinds een jaar veranderd. Wat wil deze nieuwe Raad van Toezicht met name bereiken?
Dat toezicht bestaat uit twee onderdelen; natuurlijk controle van de directie, maar ook aanmoedigen en verder helpen. Wij zijn heel nadrukkelijk met beide bezig. Op de volle breedte van de bedrijfsvoering kijken we hoe School’s cool Amsterdam zich verder kan ontwikkelen en hoe we die groei kunnen waarmaken.

Wat is kenmerkend voor de huidige Raad van Toezicht van School’s cool Amsterdam? Kun je iets vertellen over de andere leden van de Raad van Toezicht?
Kenmerkend voor deze Raad van Toezicht is de samenkomst van heel verschillende disciplines. Twee van onze leden, Nicole en Wijnand, zijn zelf mentor geweest. Nicole is een heel goede ondernemer. Wijnand is net als ik meer op organisatie gericht, maar dan op de beheersmatige kant ervan. Het terrein van Jessi is de persoonlijke ontwikkeling en Abdel zorgt voor input vanuit de schoolkant. Het zijn allemaal mensen die echt veel te brengen hebben vanuit hun eigen vakgebied. Dat brengen we bij elkaar en zetten we als eenheid in voor School’s cool Amsterdam.

Waar ik echt van onder de indruk ben geraakt, is de kwaliteit van de mentoren.
School's cool helpt lokaal de gemeenschap verder. Dat vergroot begrip voor elkaar en wederzijds respect.
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
NIEUW: Het Meisjeshuis | Meld je nu alvast aan!Aanmelden
+ +