';
Leerlingen

De leerlingen komen uit alle bevolkingsgroepen en gaan naar alle schoolniveaus. Dankzij de aanmoediging en hulp van hun mentor leggen zij een stevige basis voor een succesvolle schoolloopbaan die past bij hun capaciteiten, en de ouders voelen zich gesteund. Dit motiveert en beschermt tegen onterecht afglijden en vroegtijdig schoolverlaten. 

Training mentoren (1)