';
Ouders

Let op: u kunt uw kind niet rechtstreeks aanmelden bij School’s cool Amsterdam. Bespreek met de school of uw kind in aanmerking komt.

 

Waarom een mentor?

De overstap van een leerling naar het vervolgonderwijs en de voorbereiding erop vraagt extra aandacht voor de leerling. Er verandert immers heel veel en er worden zwaardere eisen aan de leerling gesteld. Het kan zijn dat de extra aandacht die uw kind nodig heeft meer is dan van u kan worden verlangd. Als het dan niet wat extra ondersteuning krijgt kan het zijn dat uw kind zich niet voldoende thuis gaat voelen op school en bestaat de kans dat hij afglijdt of zelfs zijn schoolopleiding niet afmaakt. Met de steun van een mentor kan dit worden voorkomen.

Welke leerlingen?

De ondersteuning van een School’s cool mentor is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor kinderen uit het voortgezet onderwijs*. Voor de ouders moet het inschakelen voor andere hulp te duur zijn.

De leerling moet het risico lopen vast te lopen in het vervolgonderwijs, door de situatie thuis en door persoonlijke kenmerken of eigenschappen. Het oordeel van de school en/of de hulpverlenende instantie is daarbij bepalend of het kind wordt aangemeld. Daarna bepaalt School’s cool zelf of het aan de begeleidingsvraag kan voldoen. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de aanmelding!

*In sommige delen van Amsterdam en Diemen komen ook kinderen uit het VMBO in aanmerking.

 

Hoe werkt het?

Na aanmelding door bijvoorbeeld de school maken wij een afspraak met u om uw zoon of dochter in te schrijven. Soms vindt dat bij u thuis plaats, soms op de basisschool zelf. U dient als ouders daarbij aanwezig te zijn: wij willen graag een goed beeld hebben van de situatie van het kind en u speelt daarin immers een belangrijke rol. Tevens kunnen wij ook aan u uitleg geven. Bij de inschrijving kunt u ook aangeven wat u belangrijk vindt in een mentoraat.

Na de inschrijving gaan wij op zoek naar een geschikte mentor. Die is niet altijd snel beschikbaar; deze fase kan geruime tijd in beslag nemen. In die fase hoort u niets van ons, maar zijn wij op de achtergrond hard aan het werk! Wanneer wij een geschikte mentor hebben gevonden, nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

De kennismaking vindt bij u thuis plaats. Op dat moment spreken alle partijen af goed hun best te doen in het mentoraat. Er wordt een overeenkomst getekend. Daarna worden de vervolgafspraken gepland.

 

Wat doet een mentor?

Een mentor heeft de taak uw kind te helpen schoolse vaardigheden onder de knie te krijgen: hoe gebruik ik mijn agenda, hoe plan ik het maken/doen van mijn huiswerk, hoe kan ik het beste het huiswerk leren, enz. Ook kan de mentor zaken nog eens extra uitleggen als die niet goed begrepen zijn. Maar een mentor doet meer: hij/zij luistert, stelt gerust, motiveert, praat over school, vrienden, vrije tijd en de toekomstplannen. Dat betekent dat de mentor meer doet dan helpen bij huiswerk en ook weleens een spelletje doet of even naar buiten gaat met uw kind. Ook zal de mentor regelmatig aan u vragen hoe u vindt dat het met uw kind gaat. Ook zal hij u stimuleren om actief betrokken te blijven bij het schoolleven van uw kind. U kunt natuurlijk ook alles wat uw kind aangaat met de mentor bespreken. Zo nodig kan de mentor meegaan naar de ouderavonden.

 

Wat zijn de kosten?

Van u vragen wij een eenmalige bijdrage van €35. De mentor is een vrijwilliger, maar voor onze organisatie hebben wij wel geld nodig. Het overgrote deel wordt door verschillende gemeenten bekostigd.

 

Wie zijn mentor?

Mentoren zijn vrijwilligers; ze willen graag helpen. Het zijn mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden, achtergronden en beroepen. Zij beseffen hoe belangrijk onderwijs is en dat het niet altijd gemakkelijk is om daarin je weg te vinden. Ze hebben zelf geprofiteerd van de kansen die het onderwijs hen bood of hebben juist de steun van een mentor gemist.

School’s cool Amsterdam werft en selecteert de mentoren en verzorgt de aanvraag voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast zorgen we dat de mentoren door ons team begeleid worden door persoonlijk contact, trainingen en workshops.

WAT OUDERS ZEGGEN...
'De mentor heeft mijn dochter precies de steun gegeven die nodig was voor haar zelfvertrouwen en de overstap naar het vervolgonderwijs. Dat is echt van grote meerwaarde geweest.'
Image
Moeder van Jaimy, 13 jaar
'Door de mentor is mijn zoon echt uit zijn schulp gekropen. Ook durft hij nu meer vragen te stellen in de klas.'
Image
Moeder van Seph, 12 jaar
NIEUW: Het Meisjeshuis | Meld je nu alvast aan!Aanmelden
+ +