School's Cool Amsterdam

VOOR SCHOLEN & INSTELLINGEN

Is er een leerling die extra steun kan gebruiken en gebaat is bij individuele begeleiding? Bespreek dit met de leerling en de ouders/verzorgers. U kunt de leerling dan voordragen bij School’s cool Amsterdam.

VOOR WELKE KINDEREN?

Leerlingen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken