';
Over ons

School’s cool Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Zaanstad. Wij geloven in het belang van een goede schoolcarrière voor iedereen. Wij kennen de kracht van de persoonlijke verbinding tussen mensen.
Wij zorgen voor een goede mentor-leerlingmatch voor kwetsbare leerlingen die de stap naar het vervolgonderwijs maken.

Een mentoraat voor basisschoolleerlingen en brugklassers is een traject van 12 tot 18 maanden, waarbij de mentor de leerling wekelijks thuis een uur bezoekt en helpt. De mentor werkt aan schoolse vaardigheden en het zelfvertrouwen van de leerling.

*In sommige stadsdelen/gemeenten verzorgen wij ook mentoraten voor VMBO-leerlingen. Een mentoraat voor VMBO-leerlingen kan korter duren en vindt niet altijd bij de leerling thuis plaats.

Voor wie bieden wij mentoraten?

– kinderen uit groep 7, 8 en brugklas*
– die het risico hebben vast te lopen in het vervolgonderwijs
– waarvan de ouders een laag inkomen hebben
– woonachtig in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Zaanstad
– bij ons aangemeld door school of een hulpverlenende instantie

Mentoraat

– door vrijwilliger
– bij de leerling thuis
– wekelijks bezoek
– elke week 1-1,5 uur
– 12 tot 18 maanden lang
– kosten voor de ouders: eenmalig € 35,00

Oorsprong

School’s cool is in 1997 opgericht als klein mentorproject van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark. Al snel breidde het werk zich uit naar bijna alle stadsdelen en Diemen.  

Organisatie 

Van hieruit worden jaarlijks zo’n driehonderd mentoraten gerealiseerd door mentorcoördinatoren, de directeur, de officemanager/het secretariaat, de rayoncoördinatoren en onze financiele medewerker. Een deel van hen doet dit werk vrijwillig. Alle mentoren zijn vrijwilligers. Zij zetten zich wekelijks met hart en kennis in voor hun pupil. Periodiek organiseren wij voor onze mentoren intervisiebijeenkomsten en workshops. De mentorcoördinator is persoonlijk aanspreekpunt voor de mentoren. 

 

Bestuur 

De stichting wordt geleid door directeur-bestuurder Thea Bendt. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht; voorzitter Peter Taks, Nicole Krabbenborg, Abdoulah Benzidane, Wijnand Looise en Jessi Nabuurs.

Veiligheid 

Onze mentoren werken met minderjarigen waarbij de zorg voor een veilige omgeving voor ons essentieel is. Daarom hanteren wij de volgende gedragscode 

 

Privacy

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). School’s cool Amsterdam hecht groot belang aan het voldoen aan de eisen die deze wet stelt aan organisaties. Momenteel zijn wij ons privacybeleid aan het aanscherpen. Dit privacybeleid zal op korte termijn op onze website beschikbaar zijn.

 

 

In gesprek met RvT voorzitter Peter Taks

Peter Taks is onze voorzitter van de Raad van Toezicht. Peter heeft een curriculum vitae waaruit veel maatschappelijke betrokkenheid blijkt. Zo is hij, naast zijn voorzitterschap bij onze RvT, tevens voorzitter van de Stichting Arbitrage Rechtspraak, van de Stichting Stoelenproject en van de Stichting AmsterdamVerbindt. Wij stellen Peter middels dit interview graag aan jullie voor.

Je bent nu ongeveer een jaar voorzitter van de Raad van Toezicht voor School’s cool Amsterdam. Met welke overwegingen heb je gekozen voor School’s cool?
School’s cool Amsterdam heeft de ambitie om nog veel meer kinderen dan nu te helpen. Ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. School’s cool Amsterdam is in de kern een heel effectieve operationele organisatie, die echt helemaal tot in elke vezel in dienst staat van het kind en de mentor.

Ontwikkelen van potentieel
School’s cool helpt kinderen die in een lastige situatie zitten om hun potentieel ten volle te benutten. Als dat lukt, is dat natuurlijk fantastisch voor het kind, maar ook voor z’n omgeving en uiteindelijk ook voor Amsterdam. Bovendien leer je als mentor ook veel van het mentorschap.

Fantastische mentoren
Dankzij 300 fantastische mentoren helpen we nu op jaarbasis zo’n 300 kinderen in Amsterdam, Diemen en Zaanstad. Waar ik echt van onder de indruk ben geraakt, is de kwaliteit van de mentoren. Ze nemen echt iets mee, een waanzinnige rijkdom. Veel belangrijker dan geld. Wat ook heel mooi is aan School’s cool, is dat je lokaal je gemeenschap kunt helpen. Mensen die anders langs elkaar leven, leren hun buurtgenoten kennen en dat vergroot wederzijds respect, begrip voor elkaar en vergroot de solidariteit van onze maatschappij.

Maatschappelijke visie
We moeten het met elkaar doen. Wat ik altijd erg prettig heb gevonden is om op mijn eigen vierkante millimeter te kijken wat ik kan doen en waar wat ik doe een beetje impact heeft. Een veel gehoorde kreet is dat de maatschappij ‘van los zand aan elkaar hangt’. Daar ben ik het zo ongelooflijk níet mee eens. Er zijn echt heel veel mensen die zich in willen zetten voor iemand anders. Daarmee helpen zij natuurlijk iemand, maar het is ook hartstikke belangrijk voor je eigen ontwikkeling. Ik heb juist in deze omgevingen echt veel geleerd. Evenveel als ik in mijn zakelijke omgevingen heb geleerd. Neem mentoring. Mentoring is van fundamenteel belang in deze wereld en je ziet ook dat het heel erg aanspreekt, die trend zie je zelfs wereldwijd. Een bekend Afrikaans gezegde is: It takes a village to raise a child. Dat is eigenlijk waar School’s cool een exponent van is.

Klik hier om het volledige interview met Peter Taks te lezen.
Lees verder
Waar ik echt van onder de indruk ben geraakt, is de kwaliteit van de mentoren.