';
Over ons

School’s cool Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, Diemen en Zaanstad. Wij geloven in het belang van een goede schoolcarrière voor iedereen. Wij kennen de kracht van de persoonlijke verbinding tussen mensen.
Wij zorgen voor een goede mentor-leerlingmatch voor kwetsbare leerlingen die de stap naar het vervolgonderwijs maken.

Een mentoraat voor basisschoolleerlingen en brugklassers is een traject van 12 tot 18 maanden, waarbij de mentor de leerling wekelijks thuis een uur bezoekt en helpt. De mentor werkt aan schoolse vaardigheden en het zelfvertrouwen van de leerling.

*In sommige stadsdelen/gemeenten verzorgen wij ook mentoraten voor andere doelgroepen, oa. voor leerlingen en hun ouders uit groep 4,5,6, en voor VMBO-leerlingen. Een mentoraat voor VMBO-leerlingen kan korter duren en vindt niet altijd bij de leerling thuis plaats.

Voor wie bieden wij mentoraten?

– kinderen uit groep 7, 8 en brugklas*
– die het risico hebben vast te lopen in het vervolgonderwijs
– waarvan de ouders een laag inkomen hebben
– woonachtig in Amsterdam, Diemen en Zaanstad
– bij ons aangemeld door school of een hulpverlenende instantie

Mentoraat

– door vrijwilliger
– bij de leerling thuis
– wekelijks bezoek
– elke week 1-1,5 uur
– 12 tot 18 maanden lang
– kosten voor de ouders: eenmalig € 35,00

Oorsprong

School’s cool is in 1997 opgericht als klein mentorproject van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark. Al snel breidde het werk zich uit naar bijna alle stadsdelen en Diemen.  

Organisatie 

Vanuit onze organisatie worden jaarlijks zo’n driehonderd mentoraten gerealiseerd door mentorcoördinatoren, de directeur, de officemanager/het secretariaat, de rayoncoördinator en onze financiele medewerker. Een groot deel van hen doet dit werk vrijwillig. Alle mentoren zijn vrijwilligers. Zij zetten zich wekelijks met hart en kennis in voor hun pupil. Periodiek organiseren wij voor onze mentoren intervisiebijeenkomsten en workshops. De mentorcoördinator is persoonlijk aanspreekpunt voor de mentoren. 

Bestuur 

De stichting wordt geleid door directeur-bestuurder Thea Bendt. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht; Nicole Krabbenborg, Abdoulah Benzidane, Wijnand Looise en Jessi Nabuurs.

Voormalig bestuur

Peter Taks was tot begin 2018 onze voorzitter van de Raad van Toezicht. Inmiddels is deze functie overgenomen door Wijnand Looise.

Veiligheid 

Onze mentoren werken met minderjarigen waarbij de zorg voor een veilige omgeving voor ons essentieel is. Daarom hanteren wij de volgende gedragscode. Uiteraard verlangen wij een Verklaring omtrent Gedrag van onze mentoren. Na het kennismakingsgesprek zet School’s cool de aanvraag hiervoor in gang.

Privacy

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). School’s cool Amsterdam hecht groot belang aan het voldoen aan de eisen die deze wet stelt aan organisaties. Momenteel zijn wij ons privacybeleid aan het aanscherpen. Dit privacybeleid zal op korte termijn op onze website beschikbaar zijn.

Stichting School Privacy Verklaring

Beleidsplan

Samenvatting Beleidsplan 20192021