';
Over ons

School’s cool Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, Diemen en Zaanstad. Wij geloven in het belang van een goede schoolcarrière voor iedereen. Wij kennen de kracht van de persoonlijke verbinding tussen mensen.
Wij zorgen voor een goede mentor-leerlingmatch voor kwetsbare leerlingen die de stap naar het vervolgonderwijs maken.

Een mentoraat voor basisschoolleerlingen en brugklassers is een traject van 12 tot 18 maanden, waarbij de mentor de leerling wekelijks thuis een uur bezoekt en helpt. De mentor werkt aan schoolse vaardigheden en het zelfvertrouwen van de leerling.

*In sommige stadsdelen/gemeenten verzorgen wij ook mentoraten voor andere doelgroepen, oa. voor leerlingen en hun ouders uit groep 4,5,6, en voor VMBO-leerlingen. Een mentoraat voor VMBO-leerlingen kan korter duren en vindt niet altijd bij de leerling thuis plaats.

Voor wie bieden wij mentoraten?

– kinderen uit groep 7, 8 en brugklas*
– die het risico hebben vast te lopen in het vervolgonderwijs
– waarvan de ouders een laag inkomen hebben
– woonachtig in Amsterdam, Diemen en Zaanstad
– bij ons aangemeld door school of een hulpverlenende instantie

Mentoraat

– door vrijwilliger
– bij de leerling thuis
– wekelijks bezoek
– elke week 1-1,5 uur
– 12 tot 18 maanden lang
– kosten voor de ouders: eenmalig € 35,00

Bestuur 

De stichting wordt geleid door directeur-bestuurder Thea Bendt. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht: (onbezoldigd)
Voorzitter: Wijnand Looise.
Leden; Nicole Krabbenborg, Abdellah Benzidan, Marjolijn Dolfin, Jesi Nabuurs.

 

ImageImageImageImageImage
In 2012 ben ik gestart als mentor bij School's cool. Nog steeds heb ik enorm leuk contact met "mijn pupil" van toen. Begin 2014 trad ik aan als lid van de RvT. Heel fijn om ook vanuit deze rol een bijdrage te kunnen leveren aan de begeleiding van zoveel kinderen en de ontwikkeling van School's cool. Ook in mijn dagelijkse werk, als directeur van Kindergarden, ben ik bezig met de ontwikkeling van kinderen, medewerkers en organisatie. Samen de nieuwe generatie op weg helpen, mooier werk kan ik me niet bedenken.
Nicole Krabbenborg
Als bouwkundig ingenieur heb ik altijd bouwprojecten ontwikkeld en gemanaged. Een collega vroeg me in 2013 of ik thuismentor wilde worden. Dat heb ik met veel plezier een aantal jaren gedaan. Omdat ik vanuit het mentorschap ook wel ideeen had over verbetering van de organisatie. In ben ik in 2016 lid van de Raad van Toezicht geworden en sinds 2018 als voorzitter. Als ik zie met hoeveel liefde en inzet mentoren aan het werk zijn en ook de medewerkers op het bureau steeds klaarstaan en gemotiveerd zijn, dan ben ik heel trots op jullie allemaal en blij dat ik ook mijn steentje kan bijdragen om School’s cool nu en in de toekomst te laten functioneren.
Wijnand Looise
Ik zit bijna 20 jaar in het onderwijs. Het welzijn van jongeren en hun ontwikkeling ligt mij na aan het hart. In 2014 voelde ik mij dan ook vereerd om als lid toe te kunnen treden in de raad van toezicht. Als lid hoop ik via mijn ervaringen in het onderwijs een bijdrage te kunnen leveren aan School’s cool, die als organisatie de ontwikkeling van jongeren ook hoog in het vaandel heeft staan.
Abdellah Zidane
Als coach van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zie ik dagelijks hoe zeer support vanuit thuis en school belangrijk is in iemands jeugd. Het gemis ervan heeft grote impact op de sociale en emotionele ontwikkeling en zorgt er ook voor dat kinderen kansen mislopen om een leven te leiden dat voldoening geeft. Ik ben daarom ook heel dankbaar voor de mogelijkheid om binnen School’s Cool Amsterdam mee te mogen werken aan een veilig klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om gehoord en gezien te worden en zo de steun te vinden die ze zo hard nodig hebben om zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen met draagkracht en levensenergie.
Jessi Nabuurs
In 2019 ben ik gestart als lid van Raad van Toezicht bij School's cool in Amsterdam. Geboren en getogen in Amsterdam heb ik in mijn eigen omgeving ervaren hoe belangrijk een steun in rug is op het juiste moment. De coaches van School’s Cool, bieden deze kans aan kinderen. Het voelt goed nu zelf te kunnen bijdragen als RvT lid. De afgelopen 15 jaar heb ik in mijn dagelijks werk als leidinggevende bij o.a. de politie de noodzaak van zorg en aandacht voor elkaar zien toenemen. Ik draag graag mijn steentje bij in vergroten van de kansen van alle kinderen in de samenleving van morgen.
Marjolijn Dolfin

Oorsprong

School’s cool is in 1997 opgericht als klein mentorproject van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark. Al snel breidde het werk zich uit naar bijna alle stadsdelen en Diemen.  

Organisatie 

Vanuit onze organisatie worden jaarlijks zo’n driehonderd mentoraten gerealiseerd door mentorcoördinatoren, de directeur, de officemanager/het secretariaat, de rayoncoördinator en onze financiele medewerker. Een groot deel van hen doet dit werk vrijwillig. Alle mentoren zijn vrijwilligers. Zij zetten zich wekelijks met hart en kennis in voor hun pupil. Periodiek organiseren wij voor onze mentoren intervisiebijeenkomsten en workshops. De mentorcoördinator is persoonlijk aanspreekpunt voor de mentoren. 

Veiligheid 

Onze mentoren werken met minderjarigen waarbij de zorg voor een veilige omgeving voor ons essentieel is. Daarom hanteren wij de volgende gedragscodeUiteraard verlangen wij een Verklaring omtrent Gedrag van onze mentoren. Na het kennismakingsgesprek zet School’s cool de aanvraag hiervoor in gang.

Privacy

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). School’s cool Amsterdam hecht groot belang aan het voldoen aan de eisen die deze wet stelt aan organisaties. Momenteel zijn wij ons privacybeleid aan het aanscherpen. Dit privacybeleid zal op korte termijn op onze website beschikbaar zijn.

Stichting School Privacy Verklaring

Beleidsplan

Samenvatting Beleidsplan 20192021

Beleidsplan 20192021 Samenvatting

Jaarrekening

Jaarrekening 2018

RSIN
820020606

ANBI status: 
School’s Cool Amsterdam is aangewezen als algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI. Als stichting heeft School’s Cool geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid
Voor de vaste medewerkers van School’s Cool is de CAO Sociaal Werk van toepassing.