';
Over ons

School’s cool Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, Diemen en Zaanstad. Wij geloven in het belang van een goede schoolcarrière voor iedereen. Wij kennen de kracht van de persoonlijke verbinding tussen mensen.
Wij zorgen voor een goede mentor-leerlingmatch voor kwetsbare leerlingen die de stap naar het vervolgonderwijs maken.

Een mentoraat voor basisschoolleerlingen en brugklassers is een traject van 12 tot 18 maanden, waarbij de mentor de leerling wekelijks thuis een uur bezoekt en helpt. De mentor werkt aan schoolse vaardigheden en het zelfvertrouwen van de leerling.

*In sommige stadsdelen/gemeenten verzorgen wij ook mentoraten voor andere doelgroepen, oa. voor leerlingen en hun ouders uit groep 4,5,6, en voor VMBO-leerlingen. Een mentoraat voor VMBO-leerlingen kan korter duren en vindt niet altijd bij de leerling thuis plaats.

Voor wie bieden wij mentoraten?

– kinderen uit groep 7, 8 en brugklas*
– die het risico hebben vast te lopen in het vervolgonderwijs
– waarvan de ouders een laag inkomen hebben
– woonachtig in Amsterdam, Diemen en Zaanstad
– bij ons aangemeld door school of een hulpverlenende instantie

Mentoraat

– door vrijwilliger
– bij de leerling thuis
– wekelijks bezoek
– elke week 1-1,5 uur
– 12 tot 18 maanden lang
– kosten voor de ouders: eenmalig € 35,00

Bestuur 

De stichting wordt geleid door directeur-bestuurder Thea Bendt.

Foto: directeur/bestuurder Thea Bendt

Raad van Toezicht School’s cool Amsterdam
De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht: (onbezoldigd)
Voorzitter: Marjolijn Dolfin
Leden: Marjolijn Dolfin, Wijnand Looise, Idriss Maghiouzi, Irene Mols

 

ImageImageImageImage
In 2019 ben ik gestart als lid van Raad van Toezicht bij School's cool in Amsterdam. Geboren en getogen in Amsterdam heb ik in mijn eigen omgeving ervaren hoe belangrijk een steun in rug is op het juiste moment. De mentoren en coaches van School’s cool, bieden deze kans aan kinderen. Het voelt goed nu zelf te kunnen bijdragen als RvT lid. De afgelopen 15 jaar heb ik in mijn dagelijks werk als leidinggevende bij o.a. de politie de noodzaak van zorg en aandacht voor elkaar zien toenemen. Ik draag graag mijn steentje bij in vergroten van de kansen van alle kinderen in de samenleving van morgen.
Marjolijn Dolfin
Als bouwkundig ingenieur heb ik altijd bouwprojecten ontwikkeld en gemanaged. Een collega vroeg me in 2013 of ik thuismentor wilde worden. Dat heb ik met veel plezier een aantal jaren gedaan. Omdat ik vanuit het mentorschap ook wel ideeen had over verbetering van de organisatie ben ik in 2016 lid van de Raad van Toezicht geworden. Als ik zie met hoeveel liefde en inzet mentoren aan het werk zijn en ook de medewerkers op het bureau steeds klaarstaan en gemotiveerd zijn, dan ben ik heel trots op jullie allemaal en blij dat ik ook mijn steentje kan bijdragen om School’s cool nu en in de toekomst te laten functioneren.
Wijnand Looise
"De afgelopen tien jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs. Op dit moment werk ik als schoolleider binnen het VMBO. Hier zie ik dagelijks hoe belangrijk het is dat leerlingen niet alleen op school goed begeleid worden, maar ook daar buiten - zeker als het even tegenzit. Als RvT-lid vind ik het mooi om daar indirect een bijdrage aan te kunnen leveren."
Irene Mols
"Ik ben werkzaam als financieel directeur bij een marketingbureau in Amsterdam en ik ben geboren en getogen in Marokko. Ik heb zelf veel gehad aan mentoring in mijn schooljaren en ik vind het goed om iets terug te kunnen doen voor de samenleving. Het onderwijs heb ik altijd belangrijk gevonden en ik vind dat leven lang leren de norm moet zijn."
Idriss Maghiouzi

Oorsprong

School’s cool is in 1997 opgericht als klein mentorproject van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark. Al snel breidde het werk zich uit naar bijna alle stadsdelen, Diemen en Zaanstad.  

Organisatie 

Vanuit onze organisatie worden jaarlijks zo’n vierhonderd mentoraten gerealiseerd door mentorcoördinatoren, de directeur, de officemanager/het secretariaat, de rayoncoördinatoren en onze financiële medewerker. Een groot deel van hen doet dit werk vrijwillig. Alle mentoren zijn vrijwilligers. Zij zetten zich wekelijks met hart en kennis in voor hun pupil. Periodiek organiseren wij voor onze mentoren intervisiebijeenkomsten en workshops. De mentorcoördinator is persoonlijk aanspreekpunt voor de mentoren. 

Veiligheid 

Onze mentoren werken met minderjarigen waarbij de zorg voor een veilige omgeving voor ons essentieel is. Daarom hanteren wij de volgende gedragscodeUiteraard verlangen wij een Verklaring omtrent Gedrag van onze mentoren. Na het kennismakingsgesprek zet School’s cool de aanvraag hiervoor in gang.

Privacy

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). School’s cool Amsterdam hecht groot belang aan het voldoen aan de eisen die deze wet stelt aan organisaties. Momenteel zijn wij ons privacybeleid aan het aanscherpen. Dit privacybeleid zal op korte termijn op onze website beschikbaar zijn.

Stichting School Privacy Verklaring

Beleidsplan

Samenvatting Beleidsplan 20192021

Beleidsplan 20192021 Samenvatting

Jaarrekening

Jaarrekening 2018

RSIN
820020606

ANBI status: 
School’s cool Amsterdam is aangewezen als algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI. Als stichting heeft School’s cool geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid
Voor de vaste medewerkers van School’s cool is de CAO Sociaal Werk van toepassing.

NIEUW: Het Meisjeshuis | Meld je nu alvast aan!Aanmelden
+ +